Tầm thước của Nam Giới

Mã sản phẩm:
Màu sắc:
Chất liệu:
Kích thướt:
Tình trạng: Còn hàng
Giá sản phẩm:Liên hệ

Thông tin chi tiết

NHẬN BIẾT Ý NGHĨA thế nào là NGƯỜI NAM của ĐỨC CHÚA TRỜI 

Có phải nam tính thật sự được đo lường bởi sức mạnh của một người đàn ông? Hay bởi sức chịu đựng hoặc khả năng phục vụ người khác của anh ta?
Gene Getz đã dựa vào những bức thư của Sứ đồ Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê và Tít để trình bày lời của Đức Chúa Trời cho giới Nam. Đây là tác phẩm vĩ đại nhất của  Gene đã được hoàn toàn viết lại và khai triển để hướng đến một thế hệ Nam Giới mới.

Tôi xin giới thiệu quyển sách TẦM THƯỚC CỦA NAM GIỚI. Đây là một tác phẩm kinh điển và hiện nay vẫn còn là nền tảng cho việc học Kinh Thánh của Nam giới trên khắp thế giới. 
                                       BILL McCartney - Người sáng lập hội "Chung thủy trong Hôn nhân"

Tôi đã sử dụng quyển TẦM THƯỚC CỦA NAM GIỚI cho những người Lãnh đạo trong Hội Thánh khi tôi đọc nó lần đầu tiên cách đây 16 năm. Tôi cho rằng nó là một tác phẩm kinh điển dành cho những người nam muốn trở thành những người Lãnh đạo Thuộc linh.
 JOHN Maxwell - Mục sư Quản nhiệm, Hội Thánh Skyline Wesleyan, Sandiego, California

Tôi khuyến khích mỗi Mục sư dụng quyển sách này cho việc môn đồ hóa nam giới. Đây là một tác phẩm kinh điển trong lãnh vực này.
                                                    JIMMY Draper - Chủ tịch Hiệp hội Báp-Tít Nam Phương.