Người Lãnh đạo biết nhìn nhận

Mã sản phẩm:
Màu sắc:
Chất liệu:
Kích thướt:
Tình trạng: Còn hàng
Giá sản phẩm:Liên hệ

Thông tin chi tiết

Đọc "Người Lãnh đạo biết nhìn nhận" để hiểu, cảm thông và suy ngẫm về người Lãnh đạo thuộc linh, đánh giá bản thân trong các mối quan hệ, nhạy bén với nhu cầu hội chúng và thay đổi trong cách nhìn nhận để quyết định cam kết sống theo tiếng gọi của Đấng chắc chắn thay đổi cuộc đời mình.

Không viết về bí quyết thành công, không viết về kỹ năng lãnh đạo tài ba, không viết về thuật làm hóa giải lòng người....Tập trung vào mối tương giao với Chúa, vào khải tượng, vào bản chất của sự kêu gọi làm người phục vụ, "Người Lãnh đạo biết nhìn nhận"  là một tiếng nói mạnh mẽ, cương quyết, giúp người lãnh đạo thuộc linh tự tra xét và tự điều chỉnh mình trong chức vụ - một tiếng nói đúng lúc trong bối cảnh Hội Thánh và xã hội ngày nay - để xứng đáng là người dẫn dắt con dân Chúa tiếng bước trên hành trình về Thiên quốc.